Aero Mint Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Kinder Bueno Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Oreo Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Ferrero Rocher Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Banana Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Strawberry Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Flake Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Galaxy Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Malteser Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Twix Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Bounty Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Terrys Orange Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Smarties Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Dairy Milk Caramel Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Milky Bar Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Snickers Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Crunchy Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Lotus Biscoff Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Skittle Milkshake
12oz
£4.45
12oz
£4.45
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Chocolate Milkshake
12oz
£4.25
12oz
£4.25
16oz
£5.50
16oz
£5.50
Bubble Gum with Marshmallows Milkshake
Bubble gum flavoured milkshake, with marshmallows and cream.
£5.00
£5.00